I verbi riflessivi/ A visszaható igék alapfokon – 1.

I verbi iflessivi

Az olasz nyelvben az igék egyik csoportjaként tartjuk számon az úgynevezett verbi riflessiviket, amelyeket magyarra visszaható igékként fodíthatunk. Ebbe a típusba sorolhatók többek közt a lavarsi (mosakodni), pettinarsi (fésülködni), vestirsi (öltözni), alzarsi (felkelni), divertirsi (szórakozni) típusú igék.

(Megkönnyítheti a tanulást, hogy bár nem minden esetben, de sokszor a magyar ikes igék olasz megfelelői verbi riflessiviknek minősülnek.)

Miről is van szó? Miért visszaható/riflessivo?

Ha nyelvtanilag szeretnénk meghatározni a felsorolt igék közös jellemzőjét, akkor azt mondanánk, hogy az ige által kifejezett cselekvés alanya és tárgya egybeesik.

Azaz:

Mosakodom.
Ki mosakszik? Én (= alany) mosakszom.
Mit mosok? Saját magamat (= tárgy) mosom.

→ Tehát a mosakodás elvégzője és tárgya is én vagyok.

Ezzel szemben, nézzük meg, mi történik egy nem visszaható ige esetében:

Elmosom a tányérokat.
Ki mossa el a tányérokat? Én (= alany) mosom el a tányrérokat.
Mit mosok? A tányérokat (= tárgy) mosom el.

→ Tehát míg a mosakodás elvégzője én vagyok, a tányérokat mosom, tehát egy rajtam kívül álló tárgyon végzem el a cselelvést.

Hogyan is néznek ki a verbi riflessivik? Hogyan ragozzuk őket?

A verbi riflessivik/visszaható igék a többi igéhez hasonlóan lehetnek  –are, -ere, -ire végződésűek és ragozásuk ennek megfelelően történik. Az egyetlen formai különbséget az adja, hogy ezeket az igéket a mi, ti, si, ci, vi, si névmásokkal/pronomi riflessivikkel együtt képezzük, amelyeket mindig az ige elé teszünk ki!

VEST – IR – SI
(io) mi vesto
(tu) ti vesti
(lui/lei/Lei) si veste
(noi) ci vestiamo
(voi) vi vestite
(loro) si vestono


Hogyan viselkednek a verbi riflessivik összetett igeidőkben (pl. passato prossimo)?

A verbi riflessivi/visszaható igék összetett igeidőkben mindig az essere segédigével állnak együtt. Ennek megfelelően a participio passato/melléknévi igenév végződését egyeztetjük a cselekvő nemével és számával.

VEST – IR – SI
(io) mi sono vestito/a
(tu) ti sei vestito/a
(lui/lei/Lei) si è vestito/a
(noi) ci siamo vestiti/e
(voi) vi siete vestiti/e
(loro) si sono vestiti/e

A kölcsönös cselekvést kifejező formák: la forma riflessiva reciproca

 Az olyan szerkezetek mint

(Io e te) Ci vediamo presto.
(Tu e Luca) Vi amate.
(I due amici) Si sono salutati.

azt hivatottak kifejezni, hogy az ige által kifejezett cselekvés mindkét fél részéről megvalósul/t.

Azaz
Hamarosan látjuk egymást.
Szeretitek egymást.
Elbúcsúztak egymástól.

Jellemzően magyarul ezeket a szerkezeteket az ‘egymást’ kölcsönös névmással fejezzük ki. Ez a szerkezet kizárólag többes számban fordulhat elő, hiszen kölcsönös cselekvést csak többes szám első, második vagy harmadik személyben végezhetünk.