I verbi riflessivi/ A visszaható igék alapfokon – 1.

I verbi iflessivi

Az olasz nyelvben az igék egyik csoportjaként tartjuk számon az úgynevezett verbi riflessiviket, amelyeket magyarra visszaható igékként fodíthatunk. Ebbe a típusba sorolhatók többek közt a lavarsi (mosakodni), pettinarsi (fésülködni), vestirsi (öltözni), alzarsi (felkelni), iscriversi (beiratkozik), divertirsi (szórakozni) típusú igék.

(Megkönnyítheti a tanulást, hogy bár nem minden esetben, de sokszor a magyar ikes igék olasz megfelelői verbi riflessiviknek minősülnek.)

Miről is van szó? Miért visszaható/riflessivo?

Ha nyelvtanilag szeretnénk meghatározni a felsorolt igék közös jellemzőjét, akkor azt mondanánk, hogy az ige által kifejezett cselekvés alanya és tárgya egybeesik.

Azaz:

Mosakodom.
Ki mosakszik? Én (= alany) mosakszom.
Mit mosok? Saját magamat (= tárgy) mosom.

→ Tehát a mosakodás elvégzője és tárgya is én vagyok. Azaz, amit csinálok, azt saját magammal csinálom. Ezért hívják visszaható igéknek ezeket az igéket, hiszen amit csinálok, az úgymond ‘visszahat’ rám.

Ezzel szemben, nézzük meg, mi történik egy nem visszaható ige esetében:

Elmosom a tányérokat.
Ki mossa el a tányérokat? Én (= alany) mosom el a tányrérokat.
Mit mosok? A tányérokat (= tárgy) mosom el.

→ Tehát míg a mosakodás elvégzője én vagyok, a tányérokat mosom, tehát egy rajtam kívül álló tárgyon végzem el a cselelvést.

Hogyan is néznek ki a verbi riflessivik? Hogyan ragozzuk őket?

A verbi riflessivik/visszaható igék lehetnek  –arsi, -ersi, -irsi végződésűek, ragozásuk pedig az -are, -ere, -ire végződésű igéknek megfelelően történik. Az egyetlen formai különbséget az adja, hogy a visszaható  igéket a mi, ti, si, ci, vi, si névmásokkal/pronomi riflessivikkel együtt képezzük, amelyeket mindig az ige elé teszünk ki!
Lényegében ezek a pronomi riflessivik hivatottak kifejezni, hogy valamit saját magunkkal teszünk, és nem másokkal. (lavo-mosok valamit/DE! mi lavo-mosakszom)

-ARSI → ARE -ERSI → ERE -IRSI → IRE
lavarsi iscriversi divertirsi
io mi lavo mi iscrivo mi diverto
tu ti lavi ti iscrivi ti diverti
lui/lei si lava si iscrive si diverte
noi ci laviamo ci iscriviamo ci divertiamo
voi vi lavate vi iscrivete vi divertite
loro si lavano si iscrivono si divertono


Hogyan viselkednek a verbi riflessivik összetett igeidőkben (pl. passato prossimo)?

A verbi riflessivi/visszaható igék összetett igeidőkben mindig az essere segédigével állnak együtt. Ennek megfelelően a participio passato/melléknévi igenév végződését egyeztetjük a cselekvő nemével és számával.

VEST – IR – SI
(io) mi sono vestito/a
(tu) ti sei vestito/a
(lui/lei/Lei) si è vestito/a
(noi) ci siamo vestiti/e
(voi) vi siete vestiti/e
(loro) si sono vestiti/e

A kölcsönös cselekvést kifejező formák: la forma riflessiva reciproca

 Az olyan szerkezetek mint

(Io e te) Ci vediamo presto.
(Tu e Luca) Vi amate.
(I due amici) Si sono salutati.

azt hivatottak kifejezni, hogy az ige által kifejezett cselekvés mindkét fél részéről megvalósul/t.

Azaz
Hamarosan látjuk egymást.
Szeretitek egymást.
Elbúcsúztak egymástól.

Jellemzően magyarul ezeket a szerkezeteket az ‘egymást’ kölcsönös névmással fejezzük ki. Ez a szerkezet kizárólag többes számban fordulhat elő, hiszen kölcsönös cselekvést csak többes szám első, második vagy harmadik személyben végezhetünk.