Mondatszerkesztés olaszul – “quello che”/“ciò che”

1. “QUELLO CHE” JELENTÉSE MAGYARUL “AZ, AMI”/“AZ, AMIT”/“AZT, AMIT”
és a következő típusú mondatoknál használjuk:
(A magyar nyelvtanban ezeket a mondatok összetett alárendelői mondatoknak hívjuk.)

Non dire a nessuno quello che ti dico ora. – Ne mondd el senkinek azt, amit most mondok neked.

È una vergogna quello che ha fatto. – Egy szégyen az, amit csinált.

Quello che vorresti fare tu, è impossibile. – Az, amit te szeretnél, lehetetlen.

Quello che non mi piace, è il suo comportamento. – Az, ami nem tetszik, a viselkedése.

Quello che voglio dire… – Az, amit mondani akarok ezzel…

2. A “QUELLO CHE” ELÉ PREPOZÍCIÓT IS TEHETÜNK:

Con quello che ha fatto, ha dimostrato il suo amore. – Azzal, amit csinált, bizonyította a szeretetét.

Non voglio parlare di quello che è successo. – Nem akarok beszélni arról, ami történt.

3. !FIGYELEM!

Amire egy magyar tanulónak figyelnie kell, hogy a fenti mondatok magyarul gyakran a következőképpen hangzanak:

Ne mondd el senkinek, amit most mondok neked.

Egy szégyen, amit csinált.

Amit te szeretnél, lehetetlen.

Amit mondani akarok ezzel…

Ebből kifolyólag tipikus hiba a “quello che” helyett simán csak a “che” szócska kitétele, de ez nem helyes!

 

Non dire a nessuno che ti dico ora. → Non dire a nessuno quello che ti dico ora.

È una vergogna che ha fatto. → È una vergogna quello che ha fatto.

Che vorresti fare tu, è impossibile. → Quello che vorresti fare tu, è impossibile.

Che voglio dire… → Quello che voglio dire…

4. A “CIÒ CHE” HASZNÁLATA

A “ciò che” használati módja tökéletesen megegyezik a “quello che” kapcsán elmondottakkal.

Az egyetlen különbség, hogy jellemzően az írott olasz nyelvben fordul elő és ezért használata is inkább írásban ajánlott!

Non é bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. – Nem az a szép, ami szép, hanem szép az, ami tetszik.

Con ciò che non mi piace, non perdo tempo. – Azzal, ami nem érdekel, nem vesztegetem az időmet.