Igeidők – Teszt

Válaszd ki a helyes választ!

1. Mia nonna da giovane ________ una ragazza bionda che ________ a molti uomini.
a. è stata — piaceva
b. è stata — è piaciuta
c. era — piaceva

2. Che begli occhiali! Dove li ________?
a. hai persi
b. hai preso
c. hai presi

3. Stamattina ________, ________ al lavoro e poi ________ la spesa.
a. mi ero svegliato — sono andato — ho fatto
b. mi sono svegliato — sono andato — ho fatto
c. mi ho svegliato — ero andato — ho fatto

4. Appena ________, ti chiamerò.
a. finisco
b. avrò finito
c. ho finito

5. I bambini, mentre ________ la TV, ________ .
a. guardavano — si sono addormentati
b. hanno guardato — si sono addormentati
c. hanno guardato — si hanno addormentato

6. Laura non è venuta perché ________ a visitare sua nonna.
a. ha dovuto andare
b. è dovuto andare
c. è dovuta andare

7. ________ due ore dall’ora dell’appuntamento. Ed io ________ tutto questo tempo seduto ad un tavolino.
a. sono passate — ho passato
b. sono passate — sono passato
c. hanno passato — sono passato

8. – Tua sorella non è ancora a casa? Dov’è andata?
– Non me l’ha detto. ________ da un’amica sua.
a. è andato
b. sarebbe andato
c. sarà andata

9. Pensavo che gli ________ la tua idea.
a. avrebbe piaciuto
b. sarebbe piaciuta
c. saresti piaciuto

10. Marta ________ i capelli.
a. si è voluto tagliare
b. è voluta tagliarsi
c. ha voluto tagliarsiMegoldókulcs:
1-c; 2-c; 3-b; 4-b; 5-a; 6-c; 7-a; 8-c; 9-b; 10-c

Magyarázatok:
1. Múltbeli leíráshoz – legyen szó személyleírásról vagy egy helyzet leírásáról –  mindig az imperfettót használjuk!
2. Itt a prendere ige alakjára voltunk kíváncsiak passato prossimóban. A prendere ige participio passatója preso, a perdere (elveszíteni) ige participio passatója perso. A hai preso hai presire módosul, mert igazodik az előtte álló li pronoméhez.
3. Múltbeli, egymás utáni történések/cselekvések mesélésekor a passato prossimót használjuk. Itt a felkelés, munkába menetel, bevásárlás egymás után történtek.
4. A futuro composto (avrò finito) a futuro semplicehez (chiamerò) képest egy korábbi cselekvést fejez ki. Amint be fogom fejezni, utána fel foglak hívni. Az ilyen típusú időviszonyokat kifejező összetett mondatokban az appena után mindig composto alakot használunk.
5. Miközben nézték a tv-t, elaludtak. Azaz egy folyamatban lévő cselekvésbe (tv-nézés) ékelődik egy történés (elaludtak). Ilyenkor a folyamatban lévő cselekvést imperfettóba, a közbeékelődött történést passato prossimóba tesszük. Ez a mondat az imperfetto és a passato prossimo viszonyának mintapéldája.
A b. megoldás azt jelentené, hogy előbb nézték a tv-t, majd utána elaludtak (ld. 3-as mondat). De ez szóba sem jöhet, hiszen ott van a mentre (miközben).
6. A modális segédigék (dovere, potere, volere) passato prossimóban az utánuk álló ige (itt: andare) segédigéjét (itt: essere) veszik fel. Ezért esik ki az a. opció.
Ha a modális segédige az essere segédigét veszi fel, úgy fog  viselkedni, mint bármelyik participio passato essere segédigével, azaz végződésében a cselekvő neméhez és számához fog igazodni.
Mivel Laurának kellett a nagymamájához menni és Laura egy nő, ezért lesz dovuta a helyes megoldás.
7. A passare ige itt két jelentésben van jelen.
sono passate due ore – két óra telt el/ itt a passare nem tárgyas ige, ezért az essere segédigivét képezzük passato prossimóban
ho passato questo tempo seduto ad un tavolino – egy asztalnál ülve töltöttem el ezt az időt/ itt a passare tárgyas ige (ezt az időt), ezért averevel képezzük passato prossimóban
8. Ha valamit csak feltételezünk, annak kifejezésére használhatjuk a jövő időt. Ezért a c. megoldás a helyes.
Szóba jöhetne még a passato prossimo használata, de a. téves, mert nemben nincs egyeztetve az alannyal, aki a sorella. Helyesen è andata lenne.
9. Gondoltam, hogy fog neki tetszeni az ötleted. 
Olaszul a múlt időben nincsen jövő idő! Gondoltam (múlt) — ezután azt, amit magyarul jövő időbe tennénk, az olaszban condizionale compostóba tesszük. Erről itt olvashatsz részletesebben!
10. modális segédige (potere, dovere, volere) + verbo riflessivo passato prossimóban:
két megoldás lehetséges:
avere – ha dovuto tagliarsi i capelli
essere – si è voluta tagliare i capelli — ha essere a segédige, a pronome riflessivo a ragozott ige elé megy és a participio passatót egyeztetjük az alannyal
Az a. megoldásban a participio passato nem lett egyeztetve az alany (Marta) nemével.
Minderről itt olvashatsz bővebben!