Preposizioni időhatározókban – Gyakorlósor

Ehhez a feladathoz egy összefoglaló cikk is készült! Kattints ide!

1.Melyik helyes?
a. È uscito fra un’ora.
b. Uscirà un’ora fra.
c. È uscito un’ora fa.

2.Melyik prepozíciót illesztenenéd be mindhárom esetben: da questo momento ___ poi; ___ questo momento; ___ due giorni?
a. da
b. a
c. in

3. Melyiknek a jelentése “egyik pillanatról a másikra”?
a. da una settimana all’altra
b. a una settimana dall’altra
c. da una settimana all’altro

4. Melyik sorban nem rokon jelentésű kifejezéseket sorakoztattunk fel?
a. da domani in poi; da domani all’altro; fino a domani
b. da domani in poi; a partire da domani; da domani
c. da domani; a partire da domani; fino a domani

5.Melyikkel nem válaszolhatnál a következő kérdésre? “Dove sei?”
a. Sto arrivando. Sono a casa in 5 minuti.
b. Sono arrivato a casa in questo momento.
c. Sono arrivato a casa da 5 minuti.

6.Mely prepozíciókat használnád mindhárom esetben: ___ partire ___ oggi; ___ un momento ___ altro; ____ marzo ____ giugno
a. a és da
b. da és in
c. in és a

7. Melyik mondat helyes?
a. Ho finito il compito in questa settimana.
b. Ho finito il compito in una settimana.
c. Ho finito il compito fra una settimana.

8. Melyikben tér el az “a” jelentése a másik kettőtől?
a. fino a domani
b. ad un certo punto
c. da giovedì scorso a giovedì prossimo

9. Melyikkel nem lehetne válaszolni a következő kérdésre: “Da quando sei a dieta?”
a. L’ho iniziata un mese fa.
b. Da due settimane.
c. Fino a giugno.

10. Hogyan nem folytathatnád a mondatot: “Ha smesso di fumare…”
a. da un giorno all’altro
b. fin da ieri
c. questo mese


Megoldókucs: 1-c; 2-c; 3-a; 4-b; 5-c; 6-a; 7-b; 8.-b; 9-c; 10-b

1. vagy un’ora ora fa – ebben az esetben a jelentés egy órával ezelőtt és az ige múlt időbe teendő
vagy fra un’ora – ebben az esetben a jelentés egy óra múlva, és a cselekvés a jövő időben történik
un’ora fra nem létezik

2. da questo momento in poi – mostantól kezdve; in questo momento – ebben a pillanatban; in due giorni – két nap alatt
létezik da questo momento (mostantól) és da due giorni (két napja), de nem létezik da questo momento da poi

3. a una settimana dall’altra: a una settimana dalla partenza mintájára felépítve, egyébként nem használatos
da una settimana all’altro nem helyes, mert nemben egyeztetni kell

4. mindegyik jelentése: holnaptól, holnaptól kezdve
a kakukktojások: fino a domani – holnapig; da domani all’altro – da un momento all’altro (egyik pillanatról a másikra) mintájára lett felépítve, de “holnapról a másikra” nem létezik, értelmetlen

5. jelentések: a. Jövök. 5 perc és otthon vagyok.; b. Ebben a pillanatban értem haza.; c. “da 5 minuti” jelentése “5 perce”. 5 perce vagyok otthon, de nem érhettem haza 5 perce, csak 5 perccel ezelőtt. A “da” mellett a cselekvés logikailag mindig jelen időben történik. Tehát a helyes változat “5 minuti fa” lenne.

6. a partire da oggi  (mától); da un momento all’altro (egyik pillanatról a másikra); da marzo a giugno (márciustól júniusig)

7. Ho finito il compito in questa settimana. – a helyes változat “Ho finito il compito questa settimana” lenne. In questo momento, in questo periodo, DE questa settimana, questo mese, quest’anno! (hét, hónap, év – csak ritkán használjuk őket az “in” prepozícióval együtt)

Ezen kívül az “in” összeköthető mennyiségjelzővel és mondhatjuk: in una settimana, in due mesi, in tre  anni. Ilyenkor a jelentése: vmennyi idő alatt. – Ho finito il compito in una settimana. – Egy hét alatt végeztem a feladattal.

Fra una settimana jelentése: egy hét múlva. Tehát logikailag nem csinálhattam meg valamit a jövőben.

8. fino a domani; da giovedì scorso a giovedì prossimo – itt az “a” mindig azt fejezi ki, hogy “valameddig”
ad un certo punto jelentése: egyszercsak

9. Fino a giugno. – jelentése: júniusig. Tehát júniusig fogyókúrázom. A kérdés azonban az, hogy mikor kezdtem el a fogyókúrát.

10 Ha smesso di fumare… (Abbahagyta a dohányzást…)
lehetséges változatok: da un giorno all’altro (egyik napról a másikra); questo mese (ebben a hónapban)
nem helyes: fin da ieri (tegnap óta), “da” után logikailag a cselekvés jelen idóben zajlik
Helyes lehetne: Ha smesso di fumare ieri. (Tegnap abbahagyta a dohányzást.)/ Da ieri non fuma. (Tegnap óta nem dohányzik.)