Nemzeti dal / Canto nazionale

NEMZETI DAL / CANTO NAZIONALE

Talpra magyar, hí a haza! In piedi, o magiaro, la patria chiama! magiaro – az ‘ungherese’ szinonímája. A mi ‘magyar’ szavunkból származik.
Itt az idő, most vagy soha! È tempo: ora o mai!  
Rabok legyünk vagy szabadok? Schiavi saremo o liberi?  
Ez a kérdés, válasszatok! Scegliete!  
A magyarok istenére Al Dio dei magiari  
Esküszünk, giuriamo,  
Esküszünk, hogy rabok tovább giuriamo che schiavi  
Nem leszünk! mai più saremo!  
 
Rabok voltunk mostanáig, Schiavi fummo finora: fummo – az essere ige passato remotoban,  T/1-ben
Kárhozottak ősapáink, gli antenati nostri che vissero A következő két sor az olaszban felcserélődik:
vissero – vivere, passato remoto, T/3
antenato – ős
Kik szabadon éltek-haltak, e morirono liberi, sono dannati, morirono – morire, passato remoto, T/3
dannato – elátkozott, kárhozott
(szó szerint tehát: az őseink, akik szbaadon éltek/ és haltak, kárhozottak)
Szolgaföldben nem nyughatnak. non hanno pace in questa terra schiava. avere pace – békéje van
A magyarok istenére Al Dio dei magiari  
Esküszünk, giuriamo,  
Esküszünk, hogy rabok tovább giuriamo che schiavi  
Nem leszünk! mai più saremo!  
 
Sehonnai bitang ember, È un briccone colui colui che  (←lui che) = aki
Ki most, ha kell, halni nem mer, che teme la morte quando bisogna morire, temere – félni
Kinek drágább rongy élete, colui che una meschina vita ha più cara meschino – nyomorúságos
Mint a haza becsülete. che l’onor della patria.  
A magyarok istenére Al Dio dei magiari  
Esküszünk, giuriamo,  
Esküszünk, hogy rabok tovább giuriamo che schiavi  
Nem leszünk! mai più saremo!  
 
Fényesebb a láncnál a kard Più lucente è la spada che la catena,  
Jobban ékesíti a kart, meglio si adatta al braccio; adattarsi a qc – illik, alkalmazkodik vmihez
És mi mégis láncot hordtunk! e tuttavia una catena portammo! portammo – portare, passato remoto, T/1
Ide veled, régi kardunk! Eccola, l’antica nostra spada!  
A magyarok istenére Al Dio dei magiari  
Esküszünk, giuriamo,  
Esküszünk, hogy rabok tovább giuriamo che schiavi  
Nem leszünk! mai più saremo!  
 
A magyar név megint szép lesz, Bello sarà di nuovo il nome magiaro,  
Méltó régi nagy hiréhez; degno della gran fama antica;  
Mit rákentek a századok, laviamo l’onta A két sor az olaszban felcserélődik:
onta – szégyen 
Lemossuk a gyalázatot! che i secoli vi impressero! impressero – imprimere, passato remoto, T/1- belenyom nyomot hagyva, vagyis itt átvitten: nyomot hagy
(szó szerint: lemossuk a szégyent/amit a századok belevéstek)
A magyarok istenére Al Dio dei magiari  
Esküszünk, giuriamo,  
Esküszünk, hogy rabok tovább giuriamo che schiavi  
Nem leszünk! mai più saremo!  
 
Hol sírjaink domborulnak, Dove s’innalzano le nostre tombe innalzare – felemel
(s’innalzano – emelkednek, si passivante)
Unokáink leborulnak, s’inchineranno i nostri nipoti, inchinarsi – hajol
És áldó imádság mellett e proferiranno i nostri sacri nomi A két sor az olaszban felcserélődik:
proferire – kiejt
Mondják el szent neveinket. con una benedicente preghiera. benedicente – áldó
preghiera – ima
A magyarok istenére Al Dio dei magiari  
Esküszünk, giuriamo,  
Esküszünk, hogy rabok tovább giuriamo che schiavi
Nem leszünk! mai più saremo!

fordítás: Silvia Rho
forrás: wikipedia