Kicsinyítés-Nagyítás olaszul

Ehhez a cikkhez egy gyakorlószöveg is tartozik, amit itt olvashatsz!

I.
NASONE – FONTANELLA – BUCHINO – BOTTIGLIETTA

A fenti szavak bizonyára mind ismerősen hangozhatnak, hiszen mindegyikük visszavezethető egy-egy gyakran használatos szóra. A nasone előhívja a naso, a fontanella a fontana, a buchino a buco, a bottigletta pedig a bottiglia szót.

Joggal tehetjük fel tehát a kérdést, miért is végződnek másképp a fenti szavak és mi is a jelentésük.
A válasz pedig nagyon egyszerű: az olasz nyelvben bizonyos végződéseket tapasztva a szavakhoz a dolgokat felnagyíthatjuk vagy lekicsinyíthetjük.

Tehát:
naso – orr → nasonenagy orr
fontana – kút → fontanellakis kút/kutacska
buco – lyuk → buchinokis lyuk/lyukacska
bottiglia – üveg → bottigliettakis üveg

II. Akkor most nézzük meg, melyek is pontosan a kicsinyítő-, és nagyítóképzők és hogyan működnek:

Kicsinyítőképzők (Diminutivi):
-ello/-ella: asinello, fontanella, finestrella
-etto/-etta: vecchietto; bottiglietta; casetta; tavoletta
-ino/-ina: paesino; buchino; nasino; casina

Nagyítóképzők (Accrescitivi):
-one/-ona: librone; nasone; orecchione; casona

III. Használatuk:

naso → nas + -ino/-one
casa → cas + -etta/-ina/-ona

1. A szó végi magánhangzót levágjuk és annak helyére illesztjük a képzőt.
2. A képzett szó mindig megtartja eredeti nemét! (A hímnemű szavak –ello/-etto/-ino/-one, míg a nőneműek –ella/-etta/-ina/-ona végződést kaphatnak.)
3.A képzett szavak többes számban is a megszokott módon működnek! ld. bottiglietta→bottigliette