A műveltető szerkezet 1.

Kapcsolódó cikkek:
A műveltető szerkezet 2.
A műveltető szerkezet 3.1. Mi is az a műveltetés?

Röviden összefoglalva a műveltető szerkezet azt fejezi ki, hogy nem én csinálok valamit, hanem megcsináltatok valakivel valamit. Vagyis:

Ugye nem mindegy, hogy kitakarítom a pincét vagy kitakaríttatom a pincét?

A műveltető szerkezet pont a kettő között lévő különbséget hivatott kifejezni: míg az első esetben (kitakarítom a pincét) én vagyok az, aki órákon keresztül görnyedve fogja felszámolni a pincében rejlő káoszt, a második esetben (kitakaríttatom a pincét) az én indítványozásomra ugyanezt valaki más fogja elvégezni és ennek a valaki másnak fog fájni a háta a takarítás után.

Tehát a következő típusú mondatokról van szó:
Kifizettetem vele a vacsorát.
Kitapétáztatom a szobát.
Átnézettem vele a házi feladatot.
Vetettem vele egy új cipőt.

Ami furcsa lehet: ezekben a típusú mondatokban olyan, mintha kétféle cselekvőnk lenne.
1. a “megrendelő”: aki megcsináltat valamit/ akitől kiindul az, hogy valami el legyen végezve
Kitapétáztatom a szobát. – Ebben a mondatban én vagyok a megrendelő, én rendelem meg, hogy a szoba ki legyen tapétázva.
A “megrendelő” mindig egybeesik a mondatok nyelvtani alanyával.
2. és az, aki ténylegesen elvégzi a cselekvést
ld. a tapétázó fogja kitapétázni a lakást, nem én

2. Mindez olaszul

Az olaszban a műveltetés kifejezésére 3 konstrukciót kell megjegyeznünk. Ebben a cikkben az első kettőt vesszük át, a harmadik típusú szerkezetről itt olvashattok.

2.1. Első típusú szerkezet

Il capo fa lavorare i suoi lavoratori. (A főnök dolgoztatja a munkásait.)
Il professore di ginnastica fa correre i suoi studenti. (A tornatanár futtatja a diákjait.)
Faccio cantare i bambini. (Megénekeltetem a gyerekeket.)


A “képlet” tehát:
→ FAR+ AGIRE + QUALCUNO


1. a ragozott ige mindig a fare ige
Annak a számát és személyét veszi fel, akitől kiindul az, hogy az a bizonyos dolog el legyen végezve (il capo, il professore, io). Fent ez az első típusa a cselekvőnek, megrendelőnek hívtuk!
2. agire – cselekedni. A fare ragozott alakját követi a cselekvést kifejező ige (vagyis a cselekvés, amit a másikkal akarok megcsináltatni), mindig infinitiv alakban!
3. ezután nevezzük meg azt, akivel/amivel azt a bizonyos cselekvést elvégeztetjük.
(Itt ez a ‘tényleges cselekvő’ nyelvtanilag tárgyként szerepel a mondatban.)

2.2. Második típusú szerkezet

Faccio fare un nuovo cappotto al sarto. (Csináltatok egy új kabátot a szabóval.)
Il professore fa leggere questo libro ai suoi studenti. (A tanár ezt a könyvet olvastatja a diákjaival.)
Faccio tagliare l’erba al giardiniere. (Lenyiratom a füvet a kertésszel.)
Fa sempre controllare i compiti per casa ai suoi genitori. (Mindig ellenőrizteti a házi feladatot a szüleivel.)
Facciamo fare una foto di famiglia a un fotografo! (Csináltassunk egy családi képet egy fotóssal!
Mi(=a me) fa sempre pagare il suo caffè. (Mindig velem fizetteti ki a kávéját.)

A második szerekezet „képlete” tehát:
FAR + FARE+ QUALCOSA + A QUALCUNO

1. a ragozott ige mindig a fare ige
Itt is a “megrendelő” számát és személyét veszi fel.
2. a fare ragozott alakját követi a cselekvést kifejező ige (vagyis a cselekvés, amit a másikkal akarok megcsináltatni), mindig infinitiv alakban!
3. ezután tesszük ki a cselekvés tárgyát (füvet, házi feladatot, kocsit, könyvet, képeket)
Figyeld meg! A lényeges különbség a két szerekezet között itt rejlik! ld. lentebb
4. majd A prepozícióval vezetjük be azt, akivel/amivel elvégeztetjük a cselekvést (azaz a cselekvő második típusa).

Mikor az egyik és mikor a másik?
A lényeges különbség a két szerkezet közt ott rejlik, hogy míg a második szerkezet cselekvést kifejező igéi tárgyat vonzanak maguk után, addig az első szerkezet igéinek esetében ez nincs kötelezően így.
Hagyd el a műveltető szerkezetet és nézd meg a következő igéket!
Io controllo. → automatikusan feltesszük a kérdést: Che cosa?
Lavoro. → itt nincs hiányérzetünk és nem kell feltenni a kérdést: Che cosa?

Vannak igék, amik állhatnak tárggyal és tárgy nélkül is, eszerint mindkét műveltető szerkezet képezhető velük.
Il cantante canta. → ez a mondat teljes így
Canto una canzone. → de ha akarom, pontosíthatom, hogy mit énekel valaki

kép forrása: <a href=”https://www.freepik.com/free-vector/angry-boss-character_1104472.htm”>Designed by Freepik</a>