A műveltető szerkezet 2.

Kapcsolódó cikkek:
A műveltető szerkezet 1.
A műveltető szerkezet 3.2.3. Harmadik típusú szerkezet
Az első két típusú szerkezetről és arról, mit is fejez ki a műveltető szerkezet, itt olvashatsz! Fusd át ismétlésként is!

Mi faccio fare un caffè da Marco. (Készíttetek magamnak egy kávét Marcóval.)
Si fa comprare dei vestiti costosi dal suo nuovo fidanzato. (Drága ruhákat vásároltat magának az új barátjával.)
Si fa fare un nuovo cappotto dal sarto. (Egy új kabátot csináltat magának a szabásszal.)
Mi faccio tagliare i capelli dal parrucchiere. (Levágatom a hajam a fodrásszal.)

A “képlet”:
FARSI + FARE + QUALCOSA + DA QUALCUNO
Miben különbözik az eddigiektől?
1. A műveltetést kifejező fare itt visszaható igeként van jelen, farsi alakban. Tehát mindig ki kell elé tennünk a visszaható névmásokat (mi faccio, ti fai, si fa, ci facciamo, vi fate, si fanno)! A jelentése tehát ‘csináltatok magamnak’.
2. A személyt, akivel csináltatunk valamit, itt a DA prepozícióval vezetjük be.

Részletesen:
1. a ragozott ige tehát mindig a farsi ige
Itt is a “megrendelő” számát és személyét veszi fel.
2. a fare ragozott alakját követi a cselekvést kifejező ige (vagyis a cselekvést, amit a másikkal akarok megcsináltatni), mindig infinitiv alakban!
3. ezután tesszük ki a cselekvés tárgyát (kávét, ruhákat, kabátot, a hajam)
4. majd DA prepozícióval vezetjük be azt, akivel/amivel elvégeztetjük a cselekvést (azaz a cselekvő második típusa).

3. A múlt idő

3.1. Az első két szerkezet múlt ideje

Mit teszünk múlt időbe? Mindig a ragozott fare igét! A fare pedig úgy viselkedik, mint bármikor múlt időben (passato prossimóban), azaz az AVERE segédigével áll. Utána nem változik semmi.

Il capo fa lavorare i suoi lavoratori. → Il capo ha fatto lavorare i suoi lavoratori.
Il professore fa leggere questo libro ai suoi studenti. → Il professore ha fatto leggere questo libro ai suoi studenti.
Faccio tagliare l’erba al giardiniere. → Ho fatto tagliare l’erba al giardiniere.
Facciamo fare una foto di famiglia a un fotografo! → Abbiamo fatto fare una foto di famiglia a un fotografo.

3.2. A harmadik szerkezet múlt ideje
Itt is minden az olasz nyelv logikája szerint történik! Azaz itt is a ragozott igét tesszük múlt időbe, ami ebben az esetben a FARSI.
Viszont emlékezzünk rá, hogy a farsi egy visszaható ige, azaz múlt idejét (passato prossimóban) az ESSERE segédigével képezzük!
Ha pedig az essere segédigével képezzük a múlt időt, akkor a participio passato felveszi a cselekvő nemét és számát (mi sono fatto/a; ci siamo fatti/e).

Mi faccio fare un caffè da Marco. → Mi sono fatto/a fare un caffè da Marco.
Si fa comprare dei vestiti costosi dal suo nuovo fidanzato. → Si è fatto/a comprare dei vestiti costosi dal suo nuovo fidanzato.
Si fa fare un nuovo cappotto dal sarto. → Si è fatto/a fare un nuovo cappotto dal sarto.
Mi faccio tagliare i capelli dal parrucchiere. → Mi sono fatto/a tagliare i capelli dal parrucchiere.

kép forrása:  <a href=”https://www.freepik.com/free-vector/angry-boss-character_1104472.htm”>Designed by Freepik</a>