Meglio o migliore?

1.COM’È?

buono migliore

(migliori)

il/la migliore

(i/le migliori)

cattivo peggiore

(peggiori)

il/la peggiore

i/le peggiori

A fentiek mindig a Milyen? kérdésre válaszolnak.
Jelentésük eszerint:
jó/jobb/ legjobb rossz/ rosszabb/ legrosszabb

Il pranzo è stato molto buono. (Az ebéd nagyon jó volt.)

Questa carne è buona ma quella dell’altra volta è stato migliore. (Ez a hús jó, de a múltkori jobb volt.)
– Compriamo questi biscotti! – No, guarda, questi sono migliori! (Vegük meg ezt a kekszet! Ne, nézd, ez jobb!)

Anna è la migliore della classe. (Anna a legjobb az osztályban.)
Le migliori persone spesso sono poco considerate. (A legjobb embereket sokszor kevéssé veszik számításba.)
Tra tutti i concorrenti i francesi sono i migliori. (Az összes versenyző közül a franciák a legjobbak.)

Amire figyelni kell!
1. A jobb és a legjobb között az a különbség, hogy az utóbbi elő névelőt teszünk!
migliore nem ugyanaz, mint il migliore 🙂
2. Ugyanúgy, mint a buono, a migliore és az il/la migliore szintén melléknévnek minősülnek. Tehát végződésükben mindig felveszik annak a számát és nemét, amire vonatkoznak!
migliore → migliori
peggiore → peggiori
il/la migliore → i migliori / le migliori
il/la peggiore → i peggiori / le peggiori

2. COME?

bene meglio

male peggio

Meglio e peggio jelentése jobban/rosszabbul.
Eszerint mindig a Hogyan? kérdésre válaszolnak.

Grazie, sto bene. (Köszönöm, jól vagyok.)
Spero che l’esame andrà bene. (Remélem, hogy a vizsga jól fog menni.)

Alla fine l’esame è andato meglio del previsto. (Vegül a vizsga a vártnál jobban ment.)
Voglio parlare l’italiano meglio. (Jobban szeretnék olaszul beszélni.)
Voglio capire meglio perché ti comporti così. (Szeretném jobban érteni, miért viselkedsz így.)

3. MEGLIO COME SOSTANTIVO
A harmadik eset, amivel találkozhattok, amikor ameglio /peggio előtt egy névelő is áll. → il meglio/ il peggio
Ilyenkor a meglio/peggio főnévként fordulnak elő és a jelentésük: a legjobb/ a legrosszabb.

Voglio dare il meglio di me. (A legjobbamat akarom adni.)
Il meglio (il peggio) deve ancora arrivare. (A legjobb/a legrosszabb még most jön.)