Elöljárószavak könnyedén 2: A

Kapcsolódó linkek:
Elöljárószavak könnyedén 4: SU/DI
Elöljárószavak könnyedén 3: DI
Tipikus magyar hibák – Igék és vonzatok
Elöljárószavak könnyedén: AOlvasd el az alábbi mondatokat és figyeld meg az ‘a’ jelentését!

Ha lasciato un messaggio a sua sorella che sarebbe tornato a casa tardi. (Hagyott egy üzenetet a testvérének, hogy későn fog hazaérni.)

Durante l’interrogazione gli studenti rispondono al professore. (Kikérdezéskor a diákok válaszolnak a tanárnak.)

Ha scritto una lettera d’amore alla ragazza che gli piaceva. (Írt egy szerelmeslevelet a lánynak, aki tetszett neki.)

Non ti posso dare quella collana. L’ho data in prestito a una mia amica. (Nem tudom odaadni neked azt a nyakláncot. Kölcsönadtam egy barátnőmnek.)

Abbiamo preparato una festa di sorpresa a un nostro collega. (Csináltunk egy meglepetésbulit az egyik kollégánknak.)

I genitori hanno comprato una casa ai loro figli. (A szülők vettek egy házat a gyerekeiknek.)

Hanno fatto una torta alla festeggiata. (Csináltak egy tortát az ünnepeltnek.)

Noi abbiamo il parrucchiere in casa. Mio fratello fa il parrucchiere e taglia i capelli a tutta la famiglia. (Nekünk helyben van a fodrász. A tesóm fodrász es ő vágja a haját az egész családnak.)

Non voleva raccontare a nessuno cos’aveva sentito. (Nem akarta elmondani senkinek, mit hallott.)

Ho promesso alla mia mamma che sarei rimasto a casa a stasera. (Megígértem az anyukámnak, hogy ma este itthon maradok.)

Szabály
A fenti mondatok mindegyikében az ‘A’ jelentése ‘vkinek/vki részére/vki számára’.
Azaz írni vkinek/adni vmit vkinek/ készíteni vmit vkinek …stb.
Ez az ‘A’ egyik leggyakoribb elfordulási formája!

Kivétel!!!
Van két igen gyakran használatos ige, amelyek után a fenti mintára biztosan kitennénk az ‘a’-t, de mégsem kell!

Mario aiuta suo fratello a fare i compiti di casa. (Mario segít az testvérének megcsinálni a házi feladatot.)
NEM! Mario aiuta a suo fratello a fare i compiti di casa.

Michele ha ringraziato i suoi amici del regalo. (Michele megköszönte a barátainak az ajándékot.)
NEM! Michele ha ringraziato ai suoi amici del regalo.