Elöljárószavak könnyedén: A

Kapcsolódó cikkek:
Elöljárószavak könnyedén 4: SU/DI
Elöljárószavak könnyedén 3: DI
Elöljárószavak könnyedén 2: A
Tipikus magyar hibák – Igék és vonzatokFigyeld meg az alábbi mondatokat!

Ho aggiunto alcune cose alla lista della spesa. (Hozzáadtam néhány dolgot a bevásárlólistához.)
Il giocatore appartiene alla squadra avversaria. (A játékos az ellenfél csapatához tartozik.)
Questo divano assomiglia molto a quello che abbiamo visto nel negozio. (Ez a kanapé nagyon hasonlít ahhoz, amit a boltban láttunk.)
Non ti avvicinare al cane! Sembra feroce. (Ne menj közel a kutyához! Vadnak tűnik.)
Ho un nuovo posto di lavoro. Per il momento cerco di adattarmi al nuovo ambiente. (Új munkahelyem van. Egyelőre igyekszem alkalmazkodni az új környezethez.)
Sempre più persone sono interessate alla nostra natura e aderiscono al movimento ecologista. (Egyre több embert érdekel a környezetünk és csatlakozik a környezetvédelmi mozgalomhoz.)

-HOZ/ -HEZ/ -HÖZ
A fenti mondatokat olvasva megfigyelheted, hogy az A prepozíció sokszor a magyar -HOZ/ -HEZ/ -HÖZ értelmében használatos.
Jegyezd meg ezt a szabályszerűséget, hiszen még sokszor hasznos lehet!

Itt a gyakorlás ideje! Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő igékkel!

aggiungere qc a qc – hozzáadni vmit vmihez
appartenere a qc – tartozni vmihez
assomigliare a q/qc – hasonlítani vkire/vmihez
avvicinarsi a qc – vmihez közel menni
adattarsi a q/qc – alkalmazkodni vkihez/vmihez
aderire a qc (-isc) – csatlakozni vmihez

1. La Scozia _________ (S/3) al Regno Unito.
2. Non __________ (infinito) a questo partito. Sembrano disonesti.
3. ____________ (S/1) alla finestra ma non ho visto nulla.
4. Bisogna __________ (infinito) un po’ di sale alla salsa.
5. Dimmi tu a che ora ci vediamo. ____________ (S/1) ai tuoi programmi.
6. __________ (S/3) molto a sua madre.

Megoldókulcs: 1-appartiene; 2-aderire; 3-mi sono avvicinato/a; 4-aggiungere; 5-mi adatto; 6-assomiglia

Borító:

<a href=’https://www.freepik.com/free-vector/floral-patterned-letters-vector_3091006.htm’>Designed by Rawpixel.com</a>